Hello, my name is Sophia and I am a teacher of English in Ancient Olympia, Greece. Welcome to my blog!

Thursday, May 26, 2011

This is my voice, my weapon of choice

Το παράδοξο, η συγκέντρωση κάτω από το στρατιωτικό βλέμμα και την άκαμπτη στάση του αγάλματος στην πλατεία Ιατρίδη...

Η κίνηση και η ακινησία... η διαφορά ανάμεσα στην σιωπή και τον λόγο...

Και τα βλέμματα πολλά..
 "Nosotros no somos antisistema, el sistema es antinosotros"

Error 404
Democracy not found.

Toma la calle......

Within me, my ancestry

 Τα μουσεία, είναι η μνήμη του πολιτισμού μας, η μνήμη της ιστορίας μας...

Το Σύγγρειο μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, ματιές από το παρόν, πίσω στο παρελθόν.. ένα ταξίδι, στο χώρο και τον χρόνο...

 Στιγμιότυπο από τις πρώτες ανασκαφές στον χώρο της Άλτεως...

 Σύγγρειο και ΣΠΑΠ, μοναδικά landmarks μιας εποχής παρελθούσας...

 Σύγγρειο... σύγκρυο... ένα κτίριο, κόσμημα.. τα κομμάτια της αρχαιολογικής μνήμης με τα μνημεία της αρχαιότητας... τα σύμβολα και η έκθεσή τους...

 ΣΠΑΠ, Σύγγρειο, Κρόνιος λόφος...

 Στιγμιότυπο από τις ανασκαφές στο Στάδιο.

 Στάδιο...

 Και μέσα σε όλα, οι ιστορίες των απλών ανθρώπων, μια καθημερινότητα που δημιούργησε την ζωή της γύρω από τα ευρήματα, μια αμφίδρομη σχέση που φτάνει μέχρι σήμερα...


There is no end in stories.. stories, are just the beginnings... 
 ;-)


Wednesday, May 18, 2011

We are representatives of a long line of people...

"...And we carried them around everywhere." 


-Θεία, να σου διαβάσω το γράμμα που μου έγραψες?
- ;-D

Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life

-Θεία, έφτιαξα ένα λογότυπο για την εταιρεία μου!!!
-!!!!!!????????!!!!!!!???????????????????????????!!!!

Ladies and Gentlemen of the class of ’99
If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it.
The long term benefits of sunscreen have been proved by
scientists whereas the rest of my advice has no basis more reliable
than my own meandering experience…
I will dispense this advice now.

Enjoy the power and beauty of your youth; oh nevermind; you will not
understand the power and beauty of your youth until they have faded.
But trust me, in 20 years you’ll look back at photos of yourself and
recall in a way you can’t grasp now how much possibility lay before
you and how fabulous you really looked….

You’re not as fat as you imagine.
Don’t worry about the future; or worry, but know that worrying is as
effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum.
The real troubles in your life are apt to be things that
never crossed your worried mind; the kind that blindside you at 4pm
on some idle Tuesday.


Do one thing everyday that scares you.
Sing.
Don’t be reckless with other people’s hearts, don’t put up with
people who are reckless with yours.
Floss.

Don’t waste your time on jealousy; sometimes you’re ahead, sometimes
you’re behind… the race is long, and in the end, it’s only with yourself.
Remember the compliments you receive, forget the insults; if you
succeed in doing this, tell me how.
Keep your old love letters, throw away your old bank statements.
Stretch.

Don’t feel guilty if you don’t know what you want to do with your
life…the most interesting people I know didn’t know at 22 what they
wanted to do with their lives, some of the most interesting 40 year
olds I know still don’t.

Get plenty of calcium. Be kind to your knees, you’ll miss them when they’re gone.
Maybe you’ll marry, maybe you won’t, maybe you’ll have children, maybe you won’t, maybe you’ll divorce at 40, maybe you’ll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary…what ever you do, don’t congratulate yourself too much or berate yourself either – your choices are half chance, so are everybody else’s.

Enjoy your body,
use it every way you can…don’t be afraid of it, or what other people
think of it, it’s the greatest instrument you’ll ever own..
Dance…even if you have nowhere to do it but in your own living room.
Read the directions, even if you don’t follow them.
Do NOT read beauty magazines, they will only make you feel ugly.
Get to know your parents, you never know when they’ll be gone for good.
Be nice to your siblings; they are the best link to your past and the people most likely to stick with you in the future. Understand that friends come and go, but for the precious few you should hold on.


Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle because the older you get, the more you need the people you knew when you were young.
Live in New York City once, but leave before it makes you hard; live
in Northern California once, but leave before it makes you soft.
Travel.


Accept certain inalienable truths, prices will rise, politicians will
philander, you too will get old, and when you do you’ll fantasize
that when you were young prices were reasonable, politicians were
noble and children respected their elders. Respect your elders.
Don’t expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund,
maybe you have a wealthy spouse; but you never know when either one
might run out. Don’t mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85.
Be careful whose advice you buy, but, be patient with those who
supply it. Advice is a form of nostalgia, dispensing it is a way of
fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the
ugly parts and recycling it for more than
it’s worth. But trust me on the sunscreen…

 


Sunday, May 15, 2011

Enjoy the little things in life...

 ..."like the smell of a flower"... Reflections...

 ... the tracks of  daily news, lead to violence unjustified and so called vigilantes to whom the right to life...

 ... and its value, is played upon by colour, and passport...

 Morale, morals, morality, in a maelstrom that requires heavy support in order to not be brought down by a whirlpool of events...

 ... to find a highpoint to look out...

 ...and break the ice that keeps you held fast into a numb state of acceptance....


 Bolted? Find keys, then bolt...

 And the constant of images, transgresses time and place... the geography of pain and injustice, in the almost everywhere..

 But, even though, the horizon seems to be endless, there actually is a bank on the other side, that you can reach.

 If only, upon occasion, you do find the courage to do stick your arms and legs beyond the oppressive rule...

 (Photo by Ernesto)
 ...capture the rainbow over the raging waters...

 ... and think of the masks in every confrontation....

 Sobrevivientes....
 .... desaparecidos, but not forgotten...

 Cause there is always someone to lower the drawbridge for safe conduct...

 ... and surprise us in the midst of immobility and indifference...

 ...dancing in circles, from antiquity to Matisse,

 ... to stall the grim reaper...

 ... and pass through open gates....

 So, tumble, turn things upside down.....

 (Photo by Theodosis)
"Inhale"

Wednesday, May 04, 2011

Here am I floatin' 'round my tin can far above the world

 Argentinian speak and Italian, all mixed, all fun, multifunctional communication!

 Fly, baby, fly!!!!

 Ah, getting there, already??? But.. but.. but... I'm still not done with my reading.... Awwwww......

Curtained off from the rest of the plane?? Normal and not plastic cutlery?
:-P

Monday, May 02, 2011

Commencing countdown, engines on

 Autumn is here, and the smell of Riachuelo,  was a giveaway for La Boca.

 The new bridge, a homage to the huge skeleton of the old one.

 Small boats, docked under it.

 Quinquela's hospital for children..

 ... right next to...

 ...his museum and house....

 ...and school...

 Quinquela's kitchen...

 View from Quinquela's terrace, to La Boca.

 Characteristic houses of La Boca.


 The Caminito from Quinquela's roof.

 Sculptures on the roof of Quinquela's house, which gives the impression of being on a ship...

 The Creator....

 Ok, I´ll have two!! ;-P

 La Boca...

 The colours, amazing...

 So capturing the eye...

 The place, very popular among tourists..

 ....and the bright colours show off the grim history of it...

 Ibìs!!!! Rival!!! ;-P

 Though a cloudy day, tourists came and went..

 Small details in the side streets...

 That got to be grimmer and grimmer...

 ... making you think about the...

... great gaps among the haves and the have nots!!

 Oh, by the way, the subway, is a portal to Japan, apparently?

 ;-P

 Yeap...ok, we got it... Japanese... ;-PPP

 And needless to comment on the size of steaks...

 A feat, well accomplished!! DONE IT!!! ;-P


Oh, and by the way.....  Hobbit doors?

Winter is coming......